Tilleggtjenester og gebyrer 2023


PRIS OG BETINGELSER (alle priser er uten mva)


Advisering

For forsendelser hvor man må kontakte avsender eller mottaker for avtale om levering.

kr. 299 pr. sending.


PRIORITY - Sikrer raskeste fremføringstid kr. 250 pr. sending.

Tillegg for å bli prioritert utkjøring. Dette etter avtale.


Utkjøring

Levering byggeplasser, hytteområder og tilsvarende mottagersteder tillegg kr 575 pr. sending.

Stedene må være fremkommelig med lastebil og ha snuplass. Utstyr til å losse eller laste må kunden fremskaffe.


Gebyr tidsleveranser kr. 510 pr. sending

Dette gebyret regnes når vi må levere til ett bestemt tidspunkt som mottaker krever.


Ekstra tidsforbruk ved levering eller henting på distribusjonsbil kr. 510 pr. påbegynte ½ time.

Denne kan bli krevet kunde om vi må vente lengre enn normalt på å få losset eller lastet hos kunde.


Hjullaster bestilles på forespørsel.


Kranbil bestilles på forespørsel.


Bomtur

Bomtur hvor avsender eller mottager ikke er tilstede og kan motta varene og det kreves ny utkjøring kr. 600 pr. sending.


Retur og omekspedering av forsendelse kr 450 pr. sending


Faktura

Krav om manuelle underbilag til faktura kr. 50 pr. kopi


Fakturagebyr kan bli krevet.


Purregebyr ved første og andre varsling er på 1/10 av inkassosatsen.

Inkasso i henhold til gjeldende inkassosatser


Ved ubetalt fordring kan det tas pant i varen til fordringen er betalt.

jmfr. NSAB 2015 § 14.


Fraktbrev / merking / sending

Utskrift av etiketter og merking av kolli kr. 59 pr. kolli

Utskrift av fraktbrev kr. 68 pr. fraktbrev


Plastring av pall kr. 252 pr. pall


Plastrull kr. 161


Utveksling av EUR – pall kr. 69 pr. pall


Lager

Lagerleie utover 2 arbeidsdager. Pr påbegynte døgn. 


Lagerleie paller - kr. 125 pr. pall (120 L  x 80 B).


Lagerleie pr. pakke - kr. 45 pr. pakke.


Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier etter avtale.


NB; Kunden må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl. i prisen.

Gjelder også lagring av frysevarer.


Kontrollgebyr

Biler og båter kr. 398 pr. sending.

Gebyr som blir krevet for å dokumentere tilstand utvendig før sending.


Tollklarering etter avtale.


Andre tjenester

Inn- og utlevering av gods utenfor åpningstid, innenfor vaktordning

kr. 500 pr. sending.


Inn- og utlevering av gods etter åpningstid. kr. 800 pr. time.


Vareavgift

Kreves inn etter havnevesenets havneregulativ.


Truck

Leie terminaloperatør inkl. truck inntil 3,5t kr. 750 pr. time.


Søppelavgift kr. 750 pr m3/ kr. 2600 pr. tonn.


*Service tillegg (se egen spesifikasjon i bunn)

kr. 1200 pr. time. Min. kr. 150,- pr. sending.


*Service tillegg vil bli belastet når det

Er feil i mottakeradresse

Er feil vekt/mål

Palletering/opplasting bil ved kaisendinger

Etterlysning av manglende fraktpapirer mv.

Opprydding av emballasje


ØVRIGE BESTEMMELSER


Fylkeskommunal framføring

Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.

Utkjøring til spesielle tidspunkter.


Normal leveringstid er hverdager mellom 0800-1530, ønskes det levering på andre tidspunkter må der avtales på forhånd og pris fastsettes for denne tjenesten.


Prisendringer

Havøysund Godsterminal anbefaler alle våre kunder å holde seg oppdatert på til en hver tids gjeldende prislister på vår hjemmeside.


Oppdatert 19.07.2023

Andre bestemmelser


Havøsyund Godsterminal AS benytter seg av samme transportguide som

Nor Lines Norway AS:

Transportguide


Ber våre kunder sette seg inn i disse bestemmelsene.


Vi utfører alle våre oppdrag etter bestemmelsene i NSAB 2015


Samt bestemmelsene i Incoterms 2020


Havøysund godsterminal anbefaler sine kunder å tegne egen transportforsikring.


Havøysund Godsterminal anbefaler alle våre kunder å holde seg oppdatert på til en hver tids gjeldende prislister på vår hjemmeside.


Oppdatert 17.07.2023